โมเดิร์นหรูหราเมลามีน ไม้เอ็มดีเอฟ ไม้เดินตู้เสื้อผ้าตู้ตู้เสื้อผ้าออกแบบเฟอร์นิเจอร์

  • ซื้อโมเดิร์นหรูหราเมลามีน ไม้เอ็มดีเอฟ
 ไม้เดินตู้เสื้อผ้าตู้ตู้เสื้อผ้าออกแบบเฟอร์นิเจอร์,โมเดิร์นหรูหราเมลามีน ไม้เอ็มดีเอฟ
 ไม้เดินตู้เสื้อผ้าตู้ตู้เสื้อผ้าออกแบบเฟอร์นิเจอร์ราคา,โมเดิร์นหรูหราเมลามีน ไม้เอ็มดีเอฟ
 ไม้เดินตู้เสื้อผ้าตู้ตู้เสื้อผ้าออกแบบเฟอร์นิเจอร์แบรนด์,โมเดิร์นหรูหราเมลามีน ไม้เอ็มดีเอฟ
 ไม้เดินตู้เสื้อผ้าตู้ตู้เสื้อผ้าออกแบบเฟอร์นิเจอร์ผู้ผลิต,โมเดิร์นหรูหราเมลามีน ไม้เอ็มดีเอฟ
 ไม้เดินตู้เสื้อผ้าตู้ตู้เสื้อผ้าออกแบบเฟอร์นิเจอร์สภาวะตลาด,โมเดิร์นหรูหราเมลามีน ไม้เอ็มดีเอฟ
 ไม้เดินตู้เสื้อผ้าตู้ตู้เสื้อผ้าออกแบบเฟอร์นิเจอร์บริษัท
  • ซื้อโมเดิร์นหรูหราเมลามีน ไม้เอ็มดีเอฟ
 ไม้เดินตู้เสื้อผ้าตู้ตู้เสื้อผ้าออกแบบเฟอร์นิเจอร์,โมเดิร์นหรูหราเมลามีน ไม้เอ็มดีเอฟ
 ไม้เดินตู้เสื้อผ้าตู้ตู้เสื้อผ้าออกแบบเฟอร์นิเจอร์ราคา,โมเดิร์นหรูหราเมลามีน ไม้เอ็มดีเอฟ
 ไม้เดินตู้เสื้อผ้าตู้ตู้เสื้อผ้าออกแบบเฟอร์นิเจอร์แบรนด์,โมเดิร์นหรูหราเมลามีน ไม้เอ็มดีเอฟ
 ไม้เดินตู้เสื้อผ้าตู้ตู้เสื้อผ้าออกแบบเฟอร์นิเจอร์ผู้ผลิต,โมเดิร์นหรูหราเมลามีน ไม้เอ็มดีเอฟ
 ไม้เดินตู้เสื้อผ้าตู้ตู้เสื้อผ้าออกแบบเฟอร์นิเจอร์สภาวะตลาด,โมเดิร์นหรูหราเมลามีน ไม้เอ็มดีเอฟ
 ไม้เดินตู้เสื้อผ้าตู้ตู้เสื้อผ้าออกแบบเฟอร์นิเจอร์บริษัท
  • ซื้อโมเดิร์นหรูหราเมลามีน ไม้เอ็มดีเอฟ
 ไม้เดินตู้เสื้อผ้าตู้ตู้เสื้อผ้าออกแบบเฟอร์นิเจอร์,โมเดิร์นหรูหราเมลามีน ไม้เอ็มดีเอฟ
 ไม้เดินตู้เสื้อผ้าตู้ตู้เสื้อผ้าออกแบบเฟอร์นิเจอร์ราคา,โมเดิร์นหรูหราเมลามีน ไม้เอ็มดีเอฟ
 ไม้เดินตู้เสื้อผ้าตู้ตู้เสื้อผ้าออกแบบเฟอร์นิเจอร์แบรนด์,โมเดิร์นหรูหราเมลามีน ไม้เอ็มดีเอฟ
 ไม้เดินตู้เสื้อผ้าตู้ตู้เสื้อผ้าออกแบบเฟอร์นิเจอร์ผู้ผลิต,โมเดิร์นหรูหราเมลามีน ไม้เอ็มดีเอฟ
 ไม้เดินตู้เสื้อผ้าตู้ตู้เสื้อผ้าออกแบบเฟอร์นิเจอร์สภาวะตลาด,โมเดิร์นหรูหราเมลามีน ไม้เอ็มดีเอฟ
 ไม้เดินตู้เสื้อผ้าตู้ตู้เสื้อผ้าออกแบบเฟอร์นิเจอร์บริษัท
  • ซื้อโมเดิร์นหรูหราเมลามีน ไม้เอ็มดีเอฟ
 ไม้เดินตู้เสื้อผ้าตู้ตู้เสื้อผ้าออกแบบเฟอร์นิเจอร์,โมเดิร์นหรูหราเมลามีน ไม้เอ็มดีเอฟ
 ไม้เดินตู้เสื้อผ้าตู้ตู้เสื้อผ้าออกแบบเฟอร์นิเจอร์ราคา,โมเดิร์นหรูหราเมลามีน ไม้เอ็มดีเอฟ
 ไม้เดินตู้เสื้อผ้าตู้ตู้เสื้อผ้าออกแบบเฟอร์นิเจอร์แบรนด์,โมเดิร์นหรูหราเมลามีน ไม้เอ็มดีเอฟ
 ไม้เดินตู้เสื้อผ้าตู้ตู้เสื้อผ้าออกแบบเฟอร์นิเจอร์ผู้ผลิต,โมเดิร์นหรูหราเมลามีน ไม้เอ็มดีเอฟ
 ไม้เดินตู้เสื้อผ้าตู้ตู้เสื้อผ้าออกแบบเฟอร์นิเจอร์สภาวะตลาด,โมเดิร์นหรูหราเมลามีน ไม้เอ็มดีเอฟ
 ไม้เดินตู้เสื้อผ้าตู้ตู้เสื้อผ้าออกแบบเฟอร์นิเจอร์บริษัท
  • ซื้อโมเดิร์นหรูหราเมลามีน ไม้เอ็มดีเอฟ
 ไม้เดินตู้เสื้อผ้าตู้ตู้เสื้อผ้าออกแบบเฟอร์นิเจอร์,โมเดิร์นหรูหราเมลามีน ไม้เอ็มดีเอฟ
 ไม้เดินตู้เสื้อผ้าตู้ตู้เสื้อผ้าออกแบบเฟอร์นิเจอร์ราคา,โมเดิร์นหรูหราเมลามีน ไม้เอ็มดีเอฟ
 ไม้เดินตู้เสื้อผ้าตู้ตู้เสื้อผ้าออกแบบเฟอร์นิเจอร์แบรนด์,โมเดิร์นหรูหราเมลามีน ไม้เอ็มดีเอฟ
 ไม้เดินตู้เสื้อผ้าตู้ตู้เสื้อผ้าออกแบบเฟอร์นิเจอร์ผู้ผลิต,โมเดิร์นหรูหราเมลามีน ไม้เอ็มดีเอฟ
 ไม้เดินตู้เสื้อผ้าตู้ตู้เสื้อผ้าออกแบบเฟอร์นิเจอร์สภาวะตลาด,โมเดิร์นหรูหราเมลามีน ไม้เอ็มดีเอฟ
 ไม้เดินตู้เสื้อผ้าตู้ตู้เสื้อผ้าออกแบบเฟอร์นิเจอร์บริษัท
  • ซื้อโมเดิร์นหรูหราเมลามีน ไม้เอ็มดีเอฟ
 ไม้เดินตู้เสื้อผ้าตู้ตู้เสื้อผ้าออกแบบเฟอร์นิเจอร์,โมเดิร์นหรูหราเมลามีน ไม้เอ็มดีเอฟ
 ไม้เดินตู้เสื้อผ้าตู้ตู้เสื้อผ้าออกแบบเฟอร์นิเจอร์ราคา,โมเดิร์นหรูหราเมลามีน ไม้เอ็มดีเอฟ
 ไม้เดินตู้เสื้อผ้าตู้ตู้เสื้อผ้าออกแบบเฟอร์นิเจอร์แบรนด์,โมเดิร์นหรูหราเมลามีน ไม้เอ็มดีเอฟ
 ไม้เดินตู้เสื้อผ้าตู้ตู้เสื้อผ้าออกแบบเฟอร์นิเจอร์ผู้ผลิต,โมเดิร์นหรูหราเมลามีน ไม้เอ็มดีเอฟ
 ไม้เดินตู้เสื้อผ้าตู้ตู้เสื้อผ้าออกแบบเฟอร์นิเจอร์สภาวะตลาด,โมเดิร์นหรูหราเมลามีน ไม้เอ็มดีเอฟ
 ไม้เดินตู้เสื้อผ้าตู้ตู้เสื้อผ้าออกแบบเฟอร์นิเจอร์บริษัท
โมเดิร์นหรูหราเมลามีน ไม้เอ็มดีเอฟ ไม้เดินตู้เสื้อผ้าตู้ตู้เสื้อผ้าออกแบบเฟอร์นิเจอร์
  • HANSE
  • ฝอซาน กวางตุ้ง ประเทศจีน
  • จัดส่งภายใน 20 - 45 วันหลังจากชำระเงิน
  • 150,000 ชุด / ปี

ทำไมถึงเลือกพวกเรา?
1. ความยั่งยืน &แอมป์
; เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม: E1 มาตรฐานยุโรป;
2. งานฝีมือที่ยอดเยี่ยมและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
3. บริการโซลูชั่นแบบครบวงจร (การวัด, การออกแบบ, การผลิต, การจัดส่ง, การติดตั้งในต่างประเทศ, A/S)

บทนำ: ตู้เสื้อผ้าไม้เมลามีน ไม้เอ็มดีเอฟ ไม้เมลามีน

ตู้เสื้อผ้าเดินไม้ ไม้เอ็มดีเอฟ เป็นโซลูชันการจัดเก็บที่ทันสมัยและใช้งานได้จริงสำหรับทุกบ้าน มีลิ้นชักเก็บของขนาดใหญ่และชั้นวางที่ให้พื้นที่มากมายสำหรับเสื้อผ้า เครื่องประดับ และสิ่งของอื่นๆ  ;

ตู้เสื้อผ้าทำจากไม้ ไม้เอ็มดีเอฟ ทนทานและมีให้เลือกหลายสีเพื่อเสริมการตกแต่ง มีการออกแบบร่วมสมัยพร้อมความรู้สึกทันสมัย ​​และล้อที่หมุนง่ายช่วยให้เคลื่อนย้ายไปรอบๆ ห้องได้ง่าย  ;

ตู้เสื้อผ้านี้เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการจัดเก็บและจัดระเบียบสิ่งของต่างๆ ให้สวยงามและมีประสิทธิภาพประเภทสินค้าวอล์คอินตู้เสื้อผ้า
สีขาว, เทา, น้ำตาล,  ;สีดำหรือ  ;ปรับแต่ง
ขนาดและการออกแบบขนาดที่กำหนดเองและการออกแบบ คนถ่อย / 3D
วัสดุซากไม้เนื้อแข็ง / พาร์ติเคิลบอร์ด / ไม้อัด / ไม้เอ็มดีเอฟ / สแตนเลส
ความหนาของซาก18 มม. / ตัวเลือก
สีซากสีขาวหรือปรับแต่ง  ;สี
วัสดุประตูไม้เนื้อแข็ง / ไม้เอ็มดีเอฟ / ไม้อัด / พาร์ติเคิลบอร์ด / แก้ว / สแตนเลส
เสร็จสิ้นประตู

อะคริลิค / แลคเกอร์ / ยูวี / พีวีซี / เมลามีน / ไม้จริง / สแตนเลส

ความหนาของประตู18~22มม
ฮาร์ดแวร์บลัม กพท ฯลฯ
แอปพลิเคชัน

บ้าน, ห้องนอนโรงแรม / ห้องเสื้อผ้า


โครงการ ฮันเซ ตู้

walking closet

wood closets

modern closet


โรงงานผลิตตู้ ฮันเซ

walking closet


ทีมงานของเราคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับตู้เสื้อผ้า


ฉันต้องการตู้เสื้อผ้ากี่ตู้?

ซึ่งจะขึ้นอยู่กับขนาดของตู้เสื้อผ้าของคุณ จำนวนเสื้อผ้าและสิ่งของที่คุณต้องการใส่ในกล่อง และวิธีที่คุณวางแผนจะบรรจุสิ่งของเหล่านั้น ตามการประมาณคร่าวๆ คุณอาจต้องใช้กล่องใดก็ได้ตั้งแต่ 2 ถึง 10 กล่อง


ตู้เสื้อผ้านับเป็นตู้เสื้อผ้าหรือไม่?

ใช่! ตู้เสื้อผ้านับเป็นตู้เสื้อผ้า

ตู้เสื้อผ้าเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้สำหรับเก็บเสื้อผ้า รองเท้า และเสื้อผ้าอื่นๆ โดยปกติจะทำจากไม้หรือโลหะและอาจมาพร้อมกับบานตู้ ลิ้นชัก และชั้นวางของสำหรับจัดระเบียบสิ่งของต่างๆ ตู้เสื้อผ้ายังสามารถใช้จัดเก็บสิ่งของต่างๆ เช่น เครื่องประดับ เข็มขัด หมวก และเครื่องประดับอื่นๆ ในบางกรณี ตู้เสื้อผ้ายังใช้เก็บผ้าปูที่นอน ผ้าขนหนู และของใช้ในบ้านอื่นๆ


วิธีป้องกันฝุ่นในตู้เสื้อผ้าแบบเปิด

1. วางผ้าหรือผ้าปูที่นอนไว้เหนือตู้เสื้อผ้า วิธีนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้ฝุ่นจับตัวและทำให้ทำความสะอาดได้ง่ายขึ้น

2. วางพัดลมขนาดเล็กไว้ใกล้ตู้เสื้อผ้าเพื่อช่วยให้อากาศหมุนเวียนและป้องกันไม่ให้ฝุ่นเกาะ

3. ปัดฝุ่นตู้เสื้อผ้าเป็นประจำโดยใช้ผ้าแห้งสะอาดหรือไม้ขนไก่

4. ดูดฝุ่นในตู้เสื้อผ้าเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าฝุ่นจะถูกกำจัดออกไปก่อนที่จะเกาะตัว

5. เพิ่มตะกร้าหรือลิ้นชักบุผ้า 2-3 ใบในตู้เสื้อผ้าเพื่อป้องกันไม่ให้เสื้อผ้า ผ้าห่ม หรือผ้าปูที่นอนมีฝุ่นเกาะ

6. วางเครื่องฟอกอากาศขนาดเล็กไว้ในห้องเพื่อช่วยให้อากาศสะอาดปราศจากฝุ่น


รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)

นโยบายความเป็นส่วนตัว

close left right